Beste buren,

Wij nemen vandaag de vrijheid om jullie rechtstreeks aan te spreken. Wij kruisen elkaar regelmatig. Je kent ons als de moeder van de klasgenoot van je kind, als de kruidenier op de hoek van de straat, als de persoon die je kantoren schoonmaakt of je verwarmingsketel controleert. Net als jullie, werken we, betalen we huur, sorteren we ons afval …

Kortom, we zijn gewone burgers.
Eén ding is anders: in de ogen van de staat bestaan wij niet.

In België zijn we met zo’n 150.000 mensen die leven zonder papieren.
Soms wonen we hier al 5, 10 of zelfs 20 jaar.
Ook al werken we, we hebben geen recht op sociale bescherming. Onze gezondheidszorg wordt niet terugbetaald, we hebben geen vangnet als we onze baan verliezen. Voor werk en een dak boven ons hoofd zijn we overgeleverd aan de willekeur van corrupte bazen en huisjesmelkers.

Al vele jaren roepen wij de Belgische politieke besluitvormers met alle middelen (demonstraties, petities, bezettingen….) op om een duurzame en redelijke oplossing te vinden voor onze situatie. Onze vragen blijven onbeantwoord.

Onze stem wordt niet gehoord.
Daarom spreken wij vandaag tot jullie. Jullie, burgers mét papieren, hebben immers een fundamenteel recht dat alles kan veranderen: het recht om te stemmen. Gekozen functionarissen zijn er kennelijk van overtuigd dat ons lot jullie niet interesseert. Ze menen te weten dat jullie gekant zijn tegen de regularisatie van onze situatie. En toch zijn wij ervan overtuigd dat een aanzienlijk aantal Belgen ons steunt.

Om onze beleidsmakers dit te laten zien, vragen wij jullie vandaag om jezelf te laten zien.

Wij geloven dat het mogelijk is om voor elk van ons minstens één burger te mobiliseren; één burger om om elk van ons te vertegenwoordigen en zo te komen tot het symbolische resultaat van 150.000 spreekbuizen.

Help ons om de beleidsmakers te tonen dat wij in de ogen van de Belgen ook tot België behoren. Laat de migranten zonder papieren toe in de rechtsstaat. Je hebt de kracht om een positief verschil te maken in onze situatie door de petitie te ondertekenen.

#wearebelgiumtoo

Word één van onze 150.000 spreekbuizen.

Sluit je aan bij 0 burgers die onze eisen ondersteunen

 

 

Wij verwerken uw persoonlijke informatie in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensgebruik.

© Krasnyi Collective – Dominique Botte

Onze eisen

De regularisatie van mensen zonder papieren in België op basis van duidelijke en permanente criteria zoals duurzame banden, werk, onverwijderbaarheid en het risico van de schending van een grondrecht in geval van terugkeer, evenals de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie.

Hieruit volgt:

Sluit gesloten centra en beëindig gewelddadige en gedwongen uitwijzingen van vrouwen en mannen die door zware omstandigheden zijn gegaan om hier bescherming en de hoop op een betere toekomst te vinden. In plaats van het garanderen van de veiligheid van de burgers, zorgt dit veiligheidsbeleid voor zware overheidskosten.

Stop de criminalisering van mensen zonder papieren. Regularisatie- en administratieve procedures moeten vrij van racistische vooroordelen worden toegepast. Elke verzoeker dient gelijkwaardig te worden behandeld. Het uitvoeren van razzia’s die de retoriek van de angst voor “vreemdelingen” dienen moet stoppen.

Respecteer de mensenrechten, met name de rechten van kinderen zonder papieren, op voet van gelijkheid met alle kinderen. Dit start met daadwerkelijke en gelijke toegang tot onderwijs, recht op  gezinsleven en op waardig leven.

Videos

Maria, “België is mijn thuis en ik zie mezelf nergens anders wonen.”

Sofia & Ferney, “Ik heb schrik dat we geen schooldiploma gaan krijgen omdat we geen papieren hebben.”

Apollinaire, “Als je waardigheid verliest, ben je niet echt een mens meer.”

Ali, “Met de papieren besefte ik dat ik niet langer in angst hoefde te leven.”

8 goede redenen om

regularisatie

te ondersteunen

1.

Regulariseren betekent zwartwerk en sociale fraude bestrijden

2.

Regulariseren van werknemers en arbeiders lost het probleem van het arbeidstekort op. .

3.

Dit betekent tot 65 miljoen euro (netto) per maand extra voor onze sociale zekerheid*

*Volgens een studie van ACV Brussel.

4.

Uitzettingen en opsluiting in gesloten centra zijn erg kostelijk voor de overheid

5.

Regulariseren is een essentiële voorwaarde om de basisrechten van alle personen die in België wonen te respecteren

6.

Regulariseren betekent strijden tegen sociale uitsluiting, racisme en de opgang van extreem-rechts

7.

Regularisatie-campagnes werden reeds uitgevoerd door de Belgische Staat en hebben geen “aanzuigeffect” veroorzaakt. Dit is dus ongegrond.

8.

Regulariseren betekent de waardigheid teruggeven aan vrouwen, mannen en kinderen die al alles verloren hebben.

Wie zijn wij?

De Coördinatie van mensen zonder papieren van België is een autonoom netwerk van collectieven van mensen zonder papieren in Brussel.

Het doel van de coördinatie is om acties te ondersteunen die onafhankelijk zijn van iedere groep en om gemeenschappelijke acties te organiseren

Sans-Papiers TV is een onafhankelijke mediagroep die is opgericht door mensen zonder papieren en hun medestanders. Ons doel is om de verhalen over de strijd en het leven van mensen zonder papieren vanuit ons eigen perspectief te vertellen. Wij maken mensen bewust van onze situatie, bestrijden vooroordelen en vreemdelingenhaat door een tegenwicht te bieden aan een ontmenselijkend discours in de mainstream media.

Deze campagne wordt gevoerd met de steun van:

En ook

Christendemocratie & Verbinding, Mouvement Chrétien Pour la Paix, UPJB, Amitié Sans Frontières- Vriendschap zonder Grenzen, Centre d’Action Interculturel Namur, DISCRI asbl, Collectif Liégeois de soutien aux Sans-papiers, CRACPE, Voix des Sans-Papiers de Liège et Collectif liégeois, Collectif de soutien VSP Verviers, Groupe Montois de Soutien aux Sans-Papiers, CIMB – Centre Interculturel de Mons et du Borinage, CRIPEL, Ce.R.A.I.C, CRIBW, Centre des Immigrés Namur-Luxembourg ASBL, URSP, Centre Régional d’Intégration de Charleroi asbl, Centre Régional de Verviers pour l’Intégration, CFS asbl, Université populaire de Bruxelles asbl, CRILUX, Marche des Migrant.e.s, Point d’Appui asbl, La Belle Diversité, Collectif Verviétois de soutien aux sans-papiers, SOS Migrants, DoucheFLUX, Centre régional pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère de Liège, CBCS, asbl Espace Seniors, Colupa, Trait d’union pour la régularisation, Charleroi solidarité migrant·e·s, CCEV asbl – Centre Culturel Éducatif Verviétois, Mentor You, Comite International Peruano CIP-ASBL, Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, FEDITO asbl, Centre Avec, Form’Anim – Asbl, ASPH a.s.b.l., Migrations Libres, Groupe de Liège du Mouvement politique des objecteurs de croissance, Réseau d’Initiatives pour les Droits des Etrangers Mons-Borinage, Espace Social Télé-Service, GERME, Le Renfort -GVHV-MPLP Molenbeek Molenbeek, VLOS, Werkgroep Vluchtelingen Gent, Recht op Migratie – Vluchtelingenhuis Leuven, Pigment vzw, Booms Welkom vzw, Zinneke vzw, Toestand vzw, Vluchtelingen Gent, Globe Aroma, Gent Zonder Grenzen, Switch asbl, Télévisions du Monde asbl, Zin TV, Gsara asbl, Krasnyi Collective, United Stages, Atelier 210, Victoria Deluxe, Kaai Theater, Théâtre de Poche, Asbl Espace P, Maison du Livre, Netwerk tegen Armoede, Inter Groupe Liégeois des maisons médicales, Cuistots Solidaires asbl, LA BOBINE asbl, Ligue des droits de l’enfant, ATD Quart Monde Belgique, F.C.J.M.P. asbl, Interra-asbl.be, Aide aux Personnes Déplacées, Jesuit Refugee Service Belgium, FARES asbl – Fonds des Affections Respiratoires, Welkome in Mechelen vzw, Kif kif vzw, Live in Color Association, Filet Divers, Bulle ASBL, Agir pour la Paix, Les amis d’accompagner, Syndicat des immenses, Droit à un toit / Recht op een dak, Maison medicale antenne tournesol, Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!), Climaxi vzw, Bite Back, Solidarity for all, Open grenzen, Vredesactie,…

Perscontact

Olivier Forges

+32 495 25 71 52
sanspapierstv@gmail.com

Met dank aan...

Natalia Galeano, Dodou Cham, Barry Adama, Esteban Fernandez, Mortimer Petre, Jérôme Hubert, Arnaud Coolsaet, Collectif Krasnyi, Elisa Buccolini, Antonella Lacatena, Marion Lacoste, Valérie de Halleux, Maryse Williquet, Marie-Laure Vrancken, Sarah Melsens, Gwendoline Daems , Florian Cassier, Hans De Croix, Mia Vroom, Solange De Mesmaeker, Brendan Coolsaet,…