Privacybeleid

Identiteit en contactgegevens van de uitgever die verantwoordelijk is voor de site

Sans-Papiers TV, vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht

Verantwoordelijke uitgever: Elisa Buccolini
Hoofdkantoor: Ophemstraat 54 – 1000 Brussel
E-mail: sanspapierstv@gmail.com

Juridisch kader en toepassingsgebied

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, 2016/679).

Deze geheimhoudingsovereenkomst geldt voor alle pagina’s en registraties van deze site. Zij is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door andere organisaties waarnaar wij kunnen verwijzen en waarvan de vertrouwelijkheidscontracten anders kunnen zijn.

Formulieren en verzoeken om informatie

De persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij het verzenden van een formulier worden enkel door Sans-Papiers TV verwerkt en doorgegeven aan de verkozenen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de leden van de federale regering.

De persoonsgegevens van de gebruiker zullen worden opgenomen in de e-mail die aan de verkozenen wordt gestuurd. Zij zullen in geen geval worden verwerkt voor commerciƫle doeleinden.

Gebruik van cookies

Een “cookie” is een bestand van beperkte grootte, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat door de webserver naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Ze worden individueel aan u toegewezen. Cookies van deze website kunnen alleen door deze website worden gelezen.

Cookies voor publieksmeting

Telkens wanneer u onze website bezoekt, herkent onze server automatisch uw domein van herkomst. Het detecteert uw e-mail adres niet automatisch.

Wij slaan de volgende informatie op wanneer u onze site bezoekt:
Uw domein (automatisch gedetecteerd zoals hierboven vermeld) ;
Uw e-mailadres als u ons dat heeft meegedeeld door de petitie te ondertekenen.
Alle informatie over de pagina’s die u op onze site hebt geraadpleegd;
Alle informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven.

Deze informatie wordt gebruikt ter ondersteuning van onze belangenbehartiging en voor statistische doeleinden.

Om het publiek van de website te meten, gebruiken wij Google Analytics en Google-reclamecookies. De verzamelde persoonsgegevens (cookie-identificatie) worden door Google Analytics gedurende een periode van 26 maanden bewaard.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

Deactivering van Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Edge: privacy.microsoft.com/nl-us/windows-10-microsoft-edge-en-privacy
Internet Explorer : support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py ?hl=nl&answer=95647
Firefox : support.mozilla.org/nl/kb/nl/activate-desactivate-cookies
Safari : support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Beveiliging van verzamelde informatie

Wij hebben reeds passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij op onze site ontvangen.

Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze informatie veilig wordt behandeld. Voor geen enkele datatransmissie via het internet kan echter 100% veiligheid worden gegarandeerd. Daarom kunnen wij, hoewel wij ons inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen, geen 100% veiligheid garanderen van de informatie die aan ons wordt doorgegeven.

Gebruik van informatie

Deze informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of bedrijven.
Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclamebureaus op het internet. Toegang tot, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Overeenkomstig de wet heeft u recht op toegang tot de informatie die op u betrekking heeft, alsmede recht op correctie. Op uw verzoek hebt u dus de mogelijkheid om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met dit privacybeleid,
kunt u contact opnemen met onze vereniging via sanspapierstv@gmail.com

Zodra de gegevens ontvangen zijn, verbindt Sans-Papiers TV zich ertoe alles in het werk te stellen om de veiligheid van haar systemen te garanderen.